Forside

kontakt@arketypen.dk      -      2093 8485

Tip en ven

Kontakt os

Arketypen - Norddanmark - Aalborg       ©       2014

om Arketypen

arketypen
arketypen
Nøgleord om kerneydelser

Levende samfund
Byer, kommuner, regioner og grupper af mennesker betragtes hos Arketypen både som selvstændige væsener med unika, men også som dele af endnu større sammenhænge.

Derfor kan Arketypen hjælpe med udvikling af både store og små samfund og grupper gennem stærke redskaber til at bevidstgøre unika.

Kollektiv Identitet
Identitet er lige så afgørende for en gruppe og et samfund at beherske som for et menneske. Arketypen kan hjælpe med at skabe en maske mod verden, der gør det muligt at spille en aktiv rolle med omverden, og ikke kun leve et indre liv. Det gælder både for byer, kommuner og kommunegrupper/regioner.

Derfor er Arketypen interessant for de samfund der ønsker at lukke sig op for en større netværks- og synergitilstand med naboer og omverden som afløsning for en traditionel selvkonstituering og tilstrækkelighed.

Særlige egenskaber og unika
Fundamentet for udvikling og identitet er især motivation og iboende kvaliteter. Arketypen er som fri og uvildig rådgiver med fokus på metaforskelle og ”dybtliggende” karaktértræk I stand til at få øje på og formidle unika.

Derfor er Arketypen interessant for de samfund der er åbne overfor alternative analyser af deres karaktér og som har et ønske om at arbejde med nye og stærke billeder af fællesskaber der tidligere har været mere modstandere.

Sammenhæng og Mentale billeder
Ikke en ting er bygget uden at være tænkt først. De mentale billeder kommer før den fysiske virkelighed. Arketypens stærkeste arbejdsredskab er skabelse af visioner og fælles mentale billeder på meningsfulde sammenhænge, der integrerer gruppens unika I et fælles billede - en rød tråd.

Derfor er Arketypen interessant for de samfund der ønsker forandring I retning af fælles billeder for egenskaber, en styrket selvforståelse og identitet I forhold til verden og bedre mulighed for at opnå realisering af meningsfulde fremtidsvisioner.

Forankring og Mennesker
Papir, billeder og ord er medier for budskaber. De er ikke et mål I sig selv. Arketypen vil inddrage menneskers personlige bidrag I udviklingsarbejdet . Og arbejdet med billeder og perspektiver hos de involverede er de resultater der skaber forandringer.

Derfor er Arketypen interessant for dem der sætter åbenhed, dialog, mentalt arbejde og menneskelig vilje til  åbenhed, synergi og syntese og bidrag med de højeste aspekter, højere end poleret enighed og høflig ritualiseret og efterrationaliseret planlægning.

Viden Symbolik og Visdom
Samfundsplanlægning skal fortsat også bygges på konkret viden. For at nå til dybere sandheder, om avancerede samfundskvaliteter er der også behov for avancerede tilgange til afkodning heraf. Arketypens tilgang til egenskabers I nogen grad subjektive ”signifikans” spiller en væsentlig rolle.Også tilgangen til ”symbolik”, der gennem afkodning kan fortælle om bagvedliggende konturer, kræver dygtighed og adgang til anden visdom om afkodning af livets udtryk end den rent ”objektive”.

Derfor kan Arketypen bruges til at håndtere (afkode og opbygge) den afgørende del af et samfunds potentiale der , som mellem linierne I et eventyr , er der hvor kernen I historien ligger.

Arketypen er særlig god til dannelse af samfundsmæssig Identitet baseret på de egenskaber der grundlæggende kan bære dette

Ved at afkode de ubevidste kvaliteter I neværkernes enheder, og forene dem I en Identitet, forstærkes evnen til at opstille og forfølge visioner

I de gruppe- og netværks samfund der er ved at afløse de gamle hierarkiske organiseringer, udgør de enkelte enheder umistelige enheder hvor de før stod alene mod hinanden.

Ydelser Foredrag Projekter Planvisioner Profil Kontakt Forside Back